Alemany

Proposta de cursos per al curs 2018-19

Pre-Intermedi: Dilluns 19h-20.30 h (Sants)

Avançat: Dimecres 19h-20.30 h (Sants)

Iniciació: Dimecres 19h-20.30 h (Sants)

 

alemany

L’alemany és una llegua bastant complexa. Per això, a cada nivell es tracta d’aprendre la gramàtica necessari per poder comprendre i entendre les estructures i ferles servir en contextos útils per l’alumnat. Pas a pas, ben estructurat, i sempre segons les necessitats de les persones que participen en la classe anem aprenent i millorant el nostre coneixement d’alemany.
Al principi amb “truquets per sobreviure” i expressions més fixes anem ampliant i treballant el nostre alemany per, en nivells més alts, refinar i aprendre estructures més complexes i poder expressar-se cada vegada amb més fluïdesa. Sempre tenint en compte la realitat i les necessitats de l’alumnat i amb exemples pràctics.
Tractem els quatre àmbits del aprenentatge (parlar, escoltar, escriure i llegir) però es decideix entre totes en la classe quin pes tindrà cada aspecte. Vivint en un context on no es parli molt alemany, facilitarem també intercanvis per les nostres alumnes amb gent nativa.

*Es poden obrir nous grups i nous horaris (també al matí) segons les vostres necessitats.

 

INSCRIU-T’HI! Per inscriure’t a algun d’aquests cursos, consulta el procediment a seguir aquí!

Anuncis